egyetemi adjunktus
nyomdászattörténész, kultúrtörténész

simon.melinda @ szte.hu

nyomdászattörténet
nyomdászjelvények története

Tanulmányok, fokozatszerzés
2010  PhD, SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
1999  régi könyves könyvtáros szak, JATE BTK
1996  könyvtár-magyar szakos tanár és régi könyves speciális képzés, JGYTF
1991  Báthori István Elméleti Líceum (Kolozsvár, Románia)
Díjak, ösztöndíjak
2007. okt. 14–24.  Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíj – Olaszország, Róma (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma)
2007. máj. 17.–júl. 19.  Klebelsberg Kunó kutatói ösztöndíj – Olaszország, Firenze (Università degli Studi di Firenze, Biblioteca Umanistica)
 2006. febr. 24.–márc. 2. Nemzeti Kulturális Alapprogram nemzetközi kapcsolatok ösztöndíj – Olaszország, Firenze (Universita degli Studi di Firenze, Cattedra di Lingua e Letteratura Ungherese és Biblioteca Umanistica)  
2004. okt. 2.–nov. 2.   Klebelsberg Kunó kutatói ösztöndíj – Nagy-Britannia, London (British Library)
2003. nov. 27.–dec. 6.   Erasmus oktatói ösztöndíj – Olaszország, Firenze (Università degli Studi di Firenze)
Publikációk és idézettség (MTMT)
 Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2016   Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme. Budapest: Balassi.
2014   Kiadói és nyomdászjelvények. Hagyomány és korszerűség. Budapest: Balassi.
Bizottságok, társasági tagság
2018–  2020   MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottsága
2018–  MTA köztestülete, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
2012–  SIGNUM, The International Society for Mark Studies
 1996–  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
1996–  Magyar Könyvtárosok Egyesülete
1990–  Erdélyi Múzeum-Egyesület, tag
Szakdolgozati témák
  • európai és magyarországi kiadás-, nyomdászat- és grafikatörténet