Sándor Klára

image

Dr. Sándor Klára tanszékvezető főiskolai tanár

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/544-244

honlap: http://www.sandorklara.hu

fogadóóra: csütörtök 13:00-14:00

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszékének vezetője, főiskolai tanár. Nyelvész, társadalomkutató. 1991-ben szerezte meg az egyetemi doktori címet turkológiából, 1992-ben elnyerte az MTA Szegedi Bizottságának Díját, 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díját. 1996-ban lett a nyelvtudomány kandidátusa. 1997-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2000-ben Bolyai Kutatási Ösztöndíjat, 2002-ben Hajdú Péter Ösztöndíjat kapott. Kutatási területe az evolúciós nyelvelmélet és a nyelvszociológia, ezen belül a nyelvi változás, a nyelvi megbélyegzés és diszkrimináció, a nyelv és hatalom viszonya, a nyelv, a kultúra és a társadalom összefüggései, valamint a 21. századi kommunikáció sajátosságai.

Munkaviszony, tanulmányok, díjak

 

Munkaviszony

2006— SZTE BTK Könyvtártudományi és Humáninformatikai Tanszék, főiskolai tanár
2006—2010 A Magyar Köztársaság Országgyűlése (Csongrád megye 2. körzetének egyéni képviselője)
2000—2006 SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszék, főiskolai tanár
1998—2000 Juhász Gyula Tanárképző Fõiskola Magyar Nyelvi Tanszéke, docens
1995—1998 Juhász Gyula Tanárképző Fõiskola Magyar Nyelvi Tanszéke, adjunktus
1993—1994 JATE BTK Altajisztikai Tanszék, tudományos munkatárs (tanszéki kutatói státusz)
1993 JATE BTK Altajisztikai Tanszék, tudományos munkatárs: az MTA kihelyezett állásában
1990—1993 TMB-ösztöndíj (kutatási téma: A magyar nyelv török jövevényszavai és az ősmagyar nyelv, kutatóhely: JATE BTK, Altajisztikai Tanszék)
1989—1990 JATE BTK Altajisztikai Tanszék, tudományos segédmunkatárs

Tanulmányok

1996 kandidátusi fokozat megszerzése (nyelvtudomány)
1991 egyetemi doktori fokozat megszerzése (turkológia)
1989 török szakos előadói és magyar szakos középiskolai tanári diploma, magyar nyelvtörténet C-szak (JATE)

Ösztöndíjak, díjak

2002 Az MTA Nyelvtudományi Intézetének vendégkutatói ösztöndíja (Hajdú Péter Ösztöndíj)
2000 Bolyai Kutatási ösztöndíj
1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1996 Konferenciatámogatás, Soros Alapítvány
1994 Konferenciatámogatás, Soros Alapítvány
1993 A Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja
1992 Az MTA Szegedi Bizottságának Díja
1992 Ösztöndíj a székelyföldi rovásírásos feliratok tanulmányozására, Alapít¬vány a Magyar Kutatásért és Felsőoktatásért és Szegedért Alapítvány
1987 Az MKM ösztöndíja az Istanbul Üniveristesi Nyári Egyetemére

Kutatás, projektek

 

Kutatási terület

Evolúciós nyelvészet, nyelvszociológia, antropológiai nyelvészet

 • Evolúciós nyelvészet — a nyelvi változás elmélete
 • A nyelvi diszkrimináció kialakulása, társadalmi gyakorlata és hatása
 • A csángók nyelvi jogi helyzete, nyelvélesztésének lehetőségei, a csángók mint szimbólum használata a magyar nemzet-diszkurzusban
 • A 21. század kommunikációja
 • A nemekkel kapcsolatos sztereotípiák a magyar kultúrában

Művelődéstörténet

 • A székely írás története, művelődéstörténeti vonatkozásai, funkciójának és identitásjelző szerepének változásai, jelenlegi használatának antropológiai, szociokulturális aspektusai
 • Nemzettudat, identitásformák, nyelv
 • A hunhagyomány szerepe a magyar identitástudat alakulásában
 • A magyar nyelv és kultúra török kapcsolatai a honfoglalás előtt

Pályázatok, kutatási projektek

TÉMAVEZETŐKÉNT

2015—2018
A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon. OTKA (K 115748) (további résztvevők: Balog Iván, Pusztai Bertalan, Tóth Andrea).

2014—2015
Nyelv és társadalom. TÁMOP (4.1.2. B2 13/1, Mentorháló 2.0).

2014—2015
A székelyek betűi, amelyeket fába rónak. NKA.

2000—2003
A nyelvi értékítéletek kognitív beágyazottsága. OTKA (T 032803). (további résztvevők: Kötél Emőke, Pléh Csaba, Racsmány Mihály).

2011—2012
A székely írás a magyar művelődéstörténetben. TÁMOP (4.2.1 B).

2000—2002
Megismeréstudomány a humán tudományokban (FKFP 0291/2000). (További résztvevők: Bezeczky Gábor, Kontra Miklós, Pléh Csaba).

1998—1999
From Stigmatization to Tolerance. Socrates, Comenius-2. (További résztvevők: JATE Pszichológia Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály; A Stockholmi, Göteborgi, Kristansandi, Tromsǿi, Athéni és a Rhodoszi Egyetem).

1996
A nyelvi hátrányos helyzet formái. MKM. Témavezető (további résztvevők: Csernicskó István, Kis Tamás, Kontra Miklós).
A 9. Élőnyelvi Konferencia megszervezése. Illyés Közalapítvány. Szervező.

1995
Peter Trudgill Introducing Language and Society c. könyvének lefordítása. Alapítvány a Magyar Kutatásért és Felsőoktatásért. Egyéni pályázat.

RÉSZTVEVŐKÉNT

2001—2009
A 21. század kommunikációja. Témavezető Nyíri Kristóf.

2001—2002
Az információs technológia és a helyi társadalom. Témavezető Vámos Tibor.

1999—2002
Kognití tudományok. Szegedi Megismeréstudományi Csoport, FEPP Soros-pályázat (238/99). Témavezető Pléh Csaba.

1995—1997
Hungarian Outside Hungary, Soros RSS. Témavezetõ Kontra Miklós.

Konferenciák szervezése

 

Konferenciák szervezése

2015
A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11.

2009
A női szexualitás terei. “Nyelv, ideológia, média 5”. Szeged, 2009. szeptember 18-19.

2008
A nő és a test/iség. “Nyelv, ideológia, média 4”. Szeged, 2008. szeptember 18—19.

2007
Női/férfi identitás és tapasztalat. „Nyelv, ideológia, média 3”. Szeged, 2007. szeptember 7—8.
Az üvegplafon alatt: nők a döntéshozásban. Budapest, 2007. október 18.

2006
A nő és a női(es)ség sztereotípiái. „Nyelv, ideológia, média 2”. Szeged, 2006. szeptember 8—9.

2005
Nemek és nyelvek. Kerekasztal a 15. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson („A világ nyelvei — a nyelvek világa”). Miskolc, 2005. április 7.
A nő helye a magyar nyelvhasználatban. „Nyelv, ideológia, média”. Szeged, 2005. szeptember 8—9.

2004
Gender Studies — magyarul. Panel a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesületben. Budapest, 2004. december 6.
A nők és a férfiak együttműködése a 21. században. Budapest, 2004. december 2. (Szabó Miklós Alapítvány)

2003
Nyelv és politika. Panel a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesületben. Budapest, 2003. október 13.

2002
A mobilkorszak nyelvezete. Szekció a 12. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián. Szeged, 2002. március 28.

2001
Nyelv és hatalom. Szimpozion az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä (Finnország), 2001. augusztus 9.

2000
Nyelv és hatalom. Szeged, 2000. november 2. (A Magyar Tudomány Hetének programjaként)
Bilingualism, Discourse, Language Change. Domonyvölgy, 2000. március 30. — április 1.

1999
Language Shift, Maintenance, and Change. Szeged, 1999. november 10—13.
From Stigmatization to Tolerance II. Androsz, 1999. szeptember 25—28.
From Stigmatization to Tolerance I. Szeged, 1999. május 28.—június 1.

1996
Nyelvi változó — nyelvi változás (9. Élõnyelvi Konferencia). Szeged, 1996. augusztus 22—24.

1993
Symposium of Linguistic Turkology. Szeged, 1993. szeptember 8—10.

1992
Rovásírás a Kárpát-medencében. Szeged, 1992. március 26.

Tudományszervezés, nemzetközi kapcsolatok

 

Tudományszervezés

2014-
Az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője

2014-
A Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (ISCH COST Action IS1410) projekt Management Committee-jének tagja

2014
A Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD 5) International Organizing Committee-jének tagja

2011-
A Társadalmi Nemek Tudománya című internetes folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

2007
Az SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének megbízott tanszékvezetője

2004
Az Európai Bizottság Science and Society Bizottsága Helsinki Csoportjának (Women and Science) tagja

2000—2006
Az SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető-helyettese

1999—2005
Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának titkára

1999—2002
A Szegedi Megismeréstudományi Csoport FEPP Soros-pályázatának (238/99) programtitkára

1998—2001
A Holland—Magyar Study Centre on Language Contact kutatóközösség szervezőbizottságának elnökségi tagja

1998—2000
A JGYTF Tudományos Bizottságának elnöke

1998
A JGYTF Minőségellenőrző Bizottságának tagja

1997—1998
A JGyTF Humán Diákköri Tanácsának elnöke

1995—1997
A JGyTF Tudományos Diákköri Tanácsának elnökhelyettese, a Humán Tagozat vezetője

1995—1996
A Hungarian Outside Hungary c., CEU által támogatott projekt társ-kutatásvezetője (Kontra Miklóssal)

1993—1994
A JATE Altajisztikai Tanszékének tanszékvezető-helyettese

1985—1988
A JATE BTK Tudományos Diákköri Tanácsának titkára

Nemzetközi kapcsolatok

 • A Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (ISCH COST Action IS1410) projekt Management Committee-jének tagja
 • A Multilingual Europe Research Group tagja (koordinátor: Charmian Kenner, Goldsmiths College, London, UK)
 • Kétoldalú együttműködés a a Jyväskyläi Egyetem, Hungarológiai Tanszékével (Petteri Laihonen)
 • A Parliamentary Discourse Network keretében (koordinátor Cornelia Ilie, Södertörn Högskola) a network tagja.
 • A From Stigmatization to Tolerance c. kutatás keretében: Maria Sifianou (National and Kapodistrian University of Athens), Eleni Skourtou (Aegean University, Rhodosz), Gulbrand Alhaug (University of Tromsr) Ernst HDkon Jahr és Helge Omdal (University of Kristiansand), Lars-Gunnar Andersson (University of Göteborg), Gunnel Melchers (University of Stockholm), Karol Janicki (University of Bergen), Peter Trudgill (University of Fribourg).
 • A Study Centre on Language Contact kutatócsoport elnökségi tagjaként: Pieter Muysken (University of Leiden), Henk van Riemsdijk (University of Tilburg), Casper de Groot (University of Amsterdam), Annick de Houwer (University of Antwerp); The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar

A Szegedi Megismeréstudományi Csoport FEPP Soros-pályázatának keretében a következő vezető nyelvészeket hívtam meg tömbösített kurzusok tartására:

 • Dennis R. Preston (Michigan State University) (2000. tavasz)
 • Paul Kerswill (University of Reading) (2001. tavasz)
 • Peter J. Trudgill (University of Fribourg) (2001. õsz)
 • Jack K. Chambers (Toronto University) (2002. tavasz)

Publikációk

 

Könyvek, jegyzetek és kötetszerkesztés

Könyv

2014

 • Határtalan nyelv. Budapest: SZAK Kiadó. 488p.

2014

 • A székely írás rejtélye. Budapest: Typotex. 350p.

2011

 • Nyelvrokonság és hunhagyomány. Budapest: Typotex. 470p.

1991

 • A Bolognai Rovásemlék. Szeged: Magyar Őstörténeti Kutatócsoport. 204p.

Jegyzet

2010

 • Olvasáskutatás

1993

 • A magyar nyelv török jövevényszavai. Szeged: kéziratban sokszorosítva. 100p.

Kötetszerkesztés

2009

 • A női(es)ség sztereotípiái. (Társszerkesztő Barát Erzsébet.) Szeged: JATE Press.

2007

 • A nő helye a magyar nyelvhasználatban. (Társszerkesztő Barát Erzsébet.) Szeged: JATE Press.

2006

 • A pápai feminizmusról. Budapest: Szabó Miklós Alapítvány.

2001

 • Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Szeged, JGyF Kiadó.

2000

 • Issues on Language Cultivation. Szeged: JGyF Kiadó.
 • Nyelv és hatalom, nyelvi jogok és oktatás. Csíkszereda: „Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza Kiadója.
 • Language contact and the verbal complex of Dutsch and Hungarian. (Társszerkesztő: Fenyvesi Anna) Szeged: Study Center on Language Contact.

1998

 • Nyelvi változó — nyelvi változás. Szeged: JGyF Kiadó.

1992

 • Rovásírás a Kárpát-medencében. Szeged: Magyar Őstörténeti Kutatócsoport.